Jafnréttis– og jafnlaunastefna 2021-2023

Stjórn Nesfisks, Ný-Fisks og Fiskverkunar Ásbergs (Samstæða) hefur samþykkt jafnréttis- og jafnlaunastefnu fyrir fyrirtækið sem nær til allra starfsmanna þess. Stefnan er unnin í samræmi við lög nr. 150/2020 um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna, og önnur lög sem taka til jafnréttis allra á vinnumarkaði. Markmið stefnunnar er að koma á og viðhalda jafnrétti og jöfnum tækifærum kynjanna og jafna þannig stöðu kynjanna hjá Samstæðunni. Allir starfsmenn Samstæðunnar skulu eiga jafna möguleika á að njóta eigin atorku og þroska hæfileika sína óháð kyni, aldri, kynþætti, trúarbrögðum, skoðunum eða kynhneigð. Stefnt er að því að starfsfólk fái sömu laun og njóti sömu kjara fyrir sömu eða jafn verðmæt störf, óháð kyni. Stjórnendur setja fram jafnlaunamarkmið og rýna jafnlaunakerfið árlega. Jafnlaunamarkmið skulu endurskoðuð út frá niðurstöðum launagreiningar.

Samstæðan hefur gert áætlun í jafnréttismálum til þriggja ára sem miðar að því að ná og viðhalda þeim markmiðum sem sett eru fram í stefnunni. Stjórnendur skuldbinda sig til að viðhalda stöðugum umbótum, eftirliti og bregðast við óútskýrðum launamun og þeim frávikum sem koma fram við rýni á jafnlaunakerfinu.

Árlega rýna stjórnendur stefnuna ásamt aðgerðum og vinna að stöðugum umbótum á hvoru tveggja.


Jafnréttis- og jafnlaunastefna Nesfisks, Ný-Fisks og Fiskverkunar Ásbergs var samþykkt af stjórn 24.september 2021

Close Menu